• sport1
  • sport2
  • sport3
  • sport4
  • sport5
  • sport6
  • sport7
  • sport8

Спорт
и релакс

Спорт и релакс за територията на София.

Организация на спортни празници/спортни дни, където са събрани различни
видове спорт на едно място.
Вътрефирмено проучване чрез анкетна карта, обработване на данните,
предоставяне на резултати: какво, кога и къде биха желали да спортуват
вашите служители.
Сформиране на групи за спортуване и следене за наличния интерес на
служителите към спортните занимания.